SQ ENG
  1. Takimi i krijuesve me te mire Europiane

    Takimi i krijuesve me te mire Europiane

    Drejtorët kreativë më të mirë të agjencive McCann nga Europa Qendrore dhe Lindore u takuan në Beograd me qëllim shkëmbimin e eksperiencave të fushatave më të mira dhe më efektive, për të vijuar bashkëpunimin në krijimin e fushatave dhe për të aplikuar eksperiencat më të mira botërore në punët krijuese. Kjo është dhe një mundësi tjetër e agjencive McCann për të kontribuar në promovimin kreativitetit rajonal.
    Për më tepër…